مختصری درباره دعوای اسنپ و تپسی

شروع ماجرا. اسنپ اقدام به اعمال سیاست های محدود کننده برای رانندگان خود نمود، بطوریکه رانندگان اسنپ حق ندارند، تا وقتی که با اسنپ همکاری می کنند با شرکت های رقیب همچون تپسی همکاری نمایند. حتی اپلیکیشن اسنپ طوری برنامه ریزی شده که با شناسایی اپلیکیشن های رقیب نصب شده روی تلفن همراه رانندگان، از آن ها می خواهد که آن ها را حذف کند. به همین دلیل، تپسی به خاطر سیاست های ضد رقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی بر مبنای قانون رقابت، از اسنپ نزد شورای رقابت شکایت کرد.

استدلال تپسی. مدیران تپسی معتقدند که اسنپ به دلیل سهم بزرگ در بازار و ثروت کلانی که دارد، با ممنوع کردن رانندگانش از همکاری با رقبا، مانع رشد اپلیکشین های مشابه شده و در عمل بازار اپلیکیشن های حمل و نقل را به انحصار خود در آورده و در واقع از موقعیت برتر خود سوء استفاده می نماید. آنچه مسلم است، این که، در حال حاضر اسنپ دارای بیشترین سهم در بازار اپلیکیشن های حمل و نقل بوده و قطعا دارای وضعیت مسلط اقتصادی در بازار است و البته روشن است که بخش اعظم رانندگان تهران در حال همکاری با اسنپ هستند و با وجود سیاست های محدود کننده اسنپ، پیدا کردن راننده جدید برای همکاری با سایر اپلیکیشن های رقیب، بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است.

استدلال اسنپ. مدیران اسنپ معتقدند که رانندگان اختیار دارند که میان اپلیکیشن ها انتخاب کنند و با هر کدام که مایلند همکاری نمایند و اگر اسنپ را برای همکاری انتخاب می نمایند باید تبلیغات اسنپ را در خودروی خود داشته باشند، استانداردهای اسنپ رعایت نموده و از همکاری همزمان با رقبا پرهیز نمایند زیرا استانداردهای اسنپ با هدف جذب بیشتر مشتری بوده و ممکن است با سیاست ها و استانداردهای رقبا در تعارض باشد.

تصمیم شورای رقابت. شورای رقابت پس از برگزاری جلسه، اینگونه اظهارنظر نمود که اقدامات اسنپ از مصادیق ایجاد اخلال در رقابت یا سوء استفاده از موقعیت برتر تلقی نمی شود و بنابراین شکایت تپسی بی مورد است. این تصمیم در هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز تایید شد.

نقدی بر تصمیم شورای رقابت. نقد کردن رای شورای رقابت در چند خط نمی گنجد، اما در اینجا تنها به طور کوتاه به آن ها اشاره می کنیم.

نخست- یکی از اصول حقوقی و منطقی صدور رای به منظور حل اختلاف این است که رای صادر شده باید بصورت کامل، موضوع اختلاف و استدلال های طرفین را شرح داده شده و حکم صادر شده باید دارای استدلال و توجیهات کافی باشد. مثلا در کشورهای غربی، رای های صادره شده در مراجع مشابه، گاهی به بیش از ۱۰۰ صفحه می رسند و شما می توانید با مطالعه رای، از تمام زوایای پرونده آگاه شوید. این در حالیست که رای شورای رقابت در چنین پرونده مهمی، به یک صفحه هم نمی رسد و فارغ از آنکه حق با کیست، شورای رقابت نتوانسته که بخوبی تصمیم خود را توجیه و مستدل نماید.

دوم- بدیهی است که اسنپ دارای وضعیت مسلط اقتصادی در بازار اپلیکیشن های حمل و نقل است. رابطه کاری میان اسنپ و رانندگان نیز مانند رابطه کارفرما و کارگر نیست بلکه رانندگان بخاطر خدمات اسنپ و معرفی مسافر به آن ها به اسنپ پورسانت پرداخت می کنند. بنابراین، سیاست های محدود کننده اسنپ، نه تنها موجب ورود ضرر به رانندگان می شود بلکه شرایط را برای رقبا نیز بسیار سخت می کند و شاید بتوان گفت که اسنپ از وضعیت مسلط اقتصادی خود نهایت استفاده ( یا سوء استفاده) را می کند.